Descriere a Proiectului:
Proiectul constă în montarea unui sistem de paratrăsnet la Rezina pentru a asigura protecția clădirilor împotriva descărcărilor electrice atmosferice. Scopul principal al acestui proiect este garantarea securității structurilor și a persoanelor care le folosesc.
Etape Principale:

 1. Evaluarea Situației:
  • S-a efectuat o evaluare a topografiei și a structurilor din zona Rezina pentru a identifica punctele potențial vulnerabile la descărcările electrice.
 2. Proiectare și Planificare:
  • S-a elaborat un plan detaliat pentru instalarea sistemului de paratrăsnet, luând în considerare specificațiile tehnice și cerințele locale.
 3. Achiziționarea echipamentelor:
  • S-au achiziționat materialele și echipamentele necesare conform specificațiilor proiectului, incluzând conductori, electrozi de legătură și dispozitive de protecție.
 4. Instalare și Montaj:
  • S-au amplasat și s-au fixat stâlpii de susținere a paratrăsnetului conform planului elaborat anterior.
  • S-a realizat montajul conductorilor și a dispozitivelor de legătură în conformitate cu normele de siguranță.
 5. Conectarea și Verificarea:
  • S-au conectat conductori și electrozi la structurile vizate, asigurându-se că sunt bine fixate și legate electric.
  • S-au efectuat verificări și teste pentru a confirma funcționarea corectă a întregului sistem de paratrăsnet.
 6. Documentare și Instruire:
  • S-au întocmit documentele relevante privind instalarea sistemului de paratrăsnet.
  • S-a furnizat instruire pentru personalul relevant cu privire la operația și întreținerea sistemului.

Observații și Considerații:

 • Toate lucrările au fost efectuate în conformitate cu reglementările și standardele naționale și internaționale privind montarea paratrăsnetelor.
 • S-a acordat atenție maximă siguranței personalului și a proprietăților în timpul implementării proiectului.
 • Orice modificare sau ajustare a proiectului a fost discutată și aprobată în prealabil de către autoritățile locale și contractant.

Ai un proiect pentru noi?

Hai să discutăm!

Apelează pentru mai multe detalii!